مجتمع تجاری کوروش

مجتمع تجاری کوروش

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید ارگ تجریش

مرکز خرید ارگ تجریش

مجموعه آرمان گرایان برای قدر دانی از همکاری مدیران مجتمع های فعال در سایت مال بوک سالانه به یکی از مدیران مجتمع ها به صورت رندوم جایزه ای اعطا خواهد کرد با محتوای یک سفر به کیش با یک نفر همراه و همچنین در پایان هر فصل به سه مجتمع برتر تهران از لحاظ مدیریتی تندیس ، لوح و تقدیر نامه اعطا خواهد شد.