مجتمع تجاری کوروش

مجتمع تجاری کوروش

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید ارگ تجریش

مرکز خرید ارگ تجریش

مجموعه آرمان گرایان پس از بررسی بلند مدت در خصوص مجتمع های تجاری به نکات مهمی رسید که انعکاس این موارد رو در اهداف خود برای اجرای این پروژه منعکس خواهد کرد.

1-  به دید عموم شاید به نظر بیاید مجتمع های تجاری اداری یا به صورت خودجوش و یا به صورت مدیریت ساده اداره میشود که این امر با حقیقت آن بسیار متفاوت و گاها بی انصاف خواهد بود مدیریت یک مجتمع اداری تجاری از چرخش و شرکت داری یک کمپانی بزرگ به مراتب سخت تر و پیچیده تر است به نحوی که شاید مدیران بزرگترین شرکت های تجاری توان مدیریت یک هفته ای یک مجتمع تجاری نداشته باشند از این رو ما با ارائه راه حل های مدیریتی مدیران مجتمع ها را در این مهم یاری میکنیم.

2- این همه فشار و قدرت مدیریت خاص از دید بیشتر مردم و گروه های منعکس کننده تجاری، دور مانده به شکلی که در حد لیاقت و هنر این مدیران و مجتمع ها حق مطلب ادا نشده است و ما در صدد آن هستیم که با مصاحبه با مدیران مجتمع های تجاری اداری و انعکاس نظرات آنان این نقیصه را جبران کنیم نتیجه این تحقیقات را در همایش بررسی هنجارهای این صنعت بررسی میکنیم و توسط یک نشریه الکترونیکی ماهانه که توسط مجموعه آرمان گرایان تهیه می شود برای مدیرا ن مجتمع ها ارسال خواهد شد.

3- این مجموعه ها دارای تعداد بسیار زیادی مجموعه های کوچک از جمله مغازه ها و نمایندگی های گوناگونی است که این خود به تنهایی نیاز به انعکاس موارد زیادی خواهد داشت از قبیل افتتاحیه ها نقل و انتقالات ، اطلاع رسانی موارد قابل عرضه در مجتمع ها به عموم مردم که در این راستا مجموعه آرمان گرایان با در اختیار قرار دادن بخش هایی از سایت مال بوک به مدیران و صاحبان مشاغل با توجه به آمار بازدید بالای سایت مال بوک راه را هموارتر مینماید.

4- شناساندن مجتمع های تجاری و اداری فعال در تهران به عموم مردم و اطلاع رسانی جامع مجتمع ها به جهت دست یافتن به موارد مورد نیاز مردم از مجتمع ها و رونق بخشیدن به مجتمع های قدیمی و از رونق افتاده نیز از دیگر اهداف  ما می باشد که برای انجام این مهم همکاری مدیران محترم مجتمع ها را خواستاریم.