مجتمع تجاری کوروش

مجتمع تجاری کوروش

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید میلاد نور

مرکز خرید ارگ تجریش

مرکز خرید ارگ تجریش

اولین سامانه

مجتمع های تجاری

آرمان گرایان در نظر دارد در طرحی نوین برای اولین بار به مجموعه های تجاری و اداری نگاهی تخصصی و علمی داشته باشد تا در معرفی درست مجموعه های تجاری اداری تهران به همراه تخصص مدیران مجموعه ها در اداره و راهبری این مجموعه های بزرگ تجاری نقشی داشته باشد . ما در این راه تنها نیستیم و با وجود مدیران مدبر این مجموعه ها و عموم مردم خواهیم توانست تصویر روشنی از این مجموعه ها منعکس نماییم .